جریان های آبی در دره نوردی

قسمت اول : تحقیق و ترجمه : وحید احسانی مقدمه مترجم  امروزه شاهد آنیم که ورزش زیبا و هیجان انگیز دره نوردی در میان مردم مورد استقبال فراوانی قرار گرفته و هر روز گرایش به سمت این ورزش بیشتر می شود . دره نوردی ترکیبی از چند دانش است : کار با طناب ، جریان […]