گزارش گشایش دره آزاد رود

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin

گزارش گشایش دره آزاد رود

 مشخصات کلی برنامه:

 • نام انتخاب شده برای دره: آزاد رود
 • درجه سختی دره:V4 A2 V X
 • بهترین فصل پیمایش: از اواسط مرداد به بعد
 • مدت زمان اجرای برنامه: یک و نیم روزه
 • دلیل نامگذاری دره: منتهی شدن به رودخانه ای به همین نام در انتهای دره

شرح اجرای برنامه:

 • در مورخ 24/7/96 ساعت شش صبح از گلشهر کرج به همراه هم تیمی ها به سمت قزوین و روستایهیله رود یعنی مبدا دره در منطقه ایحدودمرزاستانهایقزوینوالبرزازتوابعشهرستانمحمدیهحرکت کردیم در راه بعضی از دوستان دیگر نیز از قزوین به گروه اضافه شدند و نهایتا 5 نفر درقالب دو دستگاه اتومبیل شخصی به سمت روستای مبدا حرکت رهسپار شدیم .

پس رسیدن به منطقه به دلیل شناسایی هایی که قبلا توسط سرپرست برنامه ازمنطقه به منظور راههای دسترسی به ابتدا و انتهای دره بعمل آمده بود تصمیم برآن شد که یکی از اتومبیلها را در انتهای دره قرار داده و با اتومبیل دوم به ابتدای دره بازگردیم که به دلیل اشتباه در انتخاب مسیر یه سمت انتهای دره و سنگلاخی بودن جاده و وجود سنگهای کوچک و بزرگ بسیار داخل این جاده  خاکی و فرعی زمانی در حدود دوساعت را از دست دادیم و نهایتا پس از بازگشت به روستای مبدابا اتومبیل دوم حدود ساعت 12:30 کوله های خود را جمع کرده و پیمایش از راه مالرو به سمت باغات کف دره درمسیر آب را آغاز کردیم.

پس از نیم ساعت پیاده روی در این راه مالرو و دامنه شیبدارآرام آرام به کف دره و جریان آب رسیدیم و اقدام به تعویض لباسها و پوشیدن وتسوت و ابزارهای فنی نمودیم و برنامه گشایشی ما در این نقطه رسما کلید خورد.

پس از چند دقیقه پیمایش به اولین فرود به بلندی حدود 25 متر رسیدیم که با رول کوبی دونقطه ای اقدام به فرود کردیم پس از آن با گذر از چند دست به سنگ و فرودهای کوتاه و حوضچه ای کوچک که  بعضا به حمایت انسانی هم نیاز داشت به فرود بعدی رسیدیم که با رول کوبی تک نقطه فرود رفتیم این پیمایشها و دست به سنگها  و فرودها ادامه داشت تا غروب و علی رغم اینکه از قبل برنامه ریزی کرده بودیم که ساعت پنج بعد از ظهر با توجه به کوتاهی روزها در پاییز در اولبن جایی که امکان شب مانی وجود داشت اتراق کنیم ولی از ساعت سه  ونیم به بعد وارد تنگی شدیم که امکان شب مانی نبودچراکه یا فرود بود و نیاز به رول کوبی و برپایی کارگاه داشت و یا ییمایشهای دست به سنگ بعضا چالشی و یا راه رفتن داخل رودخانه بدون حاشیه  با دیواره های سنگی که باعث شد زمان از پیش بینی ما سبقت بگیرد و به غروب و شب برخورد کنیمدر نتیجه سه فرود آخر را به کمک هدلامپ پیمایش در تاریکی انجام دادیم و بعد از خروجاز تنگ اول رودخانه کمی پهنتر و حاشیه های نه چندان مناسب آن برایشب مانی پدیدار شد.

در یکی از این حاشیه های کوچک که به سختی برای خوابیدن 5 نفر و روشن کردن آتش جا بود تصمیم به شب مانی گرفتیم.

ساعت در حدود 19:00 بود که کوله ها را زمین گذاشته و محل خوابمان را تسطیح کرده و پس جمع آوری هیزم و روشن کردن آتش و برپایی کمپ و خوردن شام در ساعت 21:30 به خواب رفتیم.

لازم به ذکراست در طول مسیر دراواخر تنگ اول و بعد از فرودها و ابتدای مسیری که رودخانه کمی عریض شده بود شده مدفوع تازه خرس را مشاهده کردیم که نشان از وجود این حیوان در منطقه داشت براین اساس دور محل کمپ را طناب کشی کرده و ابزارآلات فنی را روی طنابها آویزان نمودیم تا سر وصدای ابزارهای فنی  درصورت حضور خرس و عبور ازمحدوده طنابها مانند هشداری برای ما عمل کند همچنین با جمع آوری هیزم مکفی قبل از خواب تقریبا تا صبح متناوبا آتش را  روشن نگه داشتیم و محیط دور و برمان را به کمک هدلامپ کنترل میکردیم گرچه صدای ناله خرس علی رغم صدای رودخانه هرزگاهی به گوش میرسید!!

صبح با توجه به خستگی شب قبل و خواب و بیدار شدنهای مکرر کمی دیر در ساعت 8:30 از خواب برخاستیم و پس از خوردن صبحانه  و جمع آوری وسایل و خاموش کردن آنش کوله ها را به دوش کشیده و ادامه پیمایش را پی گرفتیم.

در ادامه مسیر ازمحل شب مانی تا تنگ بعدی دره کمی باز بود و از میان درختان و حاشیه های گاه و بیگاه رودخانه  و دست به سنگ شدنهای نه چندان دشوار حدود دو ساعت پیمایش داشتیم تا به بلندترین فرود دره رسیدیم آبشاری در حدود 35 متر با نصب رول دو نقطه در سنگ کنار مسیر جریان آب و فرودی معلق که در نیمه های آن  با آب همراه میشد را گذرکردیم.

موقعیت نصب رول به دلیل کنترل سایش و جمع آوری طناب به گونه ای است که سوار شدن روی کارگاه  کمی دشوارخواهد بود.

پس از این فرود که قطعا زیباترین و چالشی ترین فرود دره بود ودو فرود دیگر و دست به سنگ شدنها و عبورهای عرضی مکرر از رودخانه در ساعت 14:00 از تنگ خارج و به مکان پارک ماشین اول در محل کارگاه ساختمانی “ساخت پل انتهای دره” رسیدیم و لباسها را عوض کرده و با بازگشت به محل روستای مبدا و برداشتن ماشین داخل روستا در ساعت حدود 17:00 از منطقه خارج شدیم و این سفر اکتشافی به همراه تمام چالشها و زیباییها و تجربیات جدیدش پایان یافت.

 • مختصات محل اتراق شبانه:

Latitude    = 36°20’47.92″N

Longitude = 50°25’10.00″E

Altitude     = 1496m

محل با تسطیحات انجام شده مناسب برای خوابیدن سه نفراست– چشمه روبروی محل کمپ روی دیواره سمت راست رودخانه جاری است– هیزم به قدر کفایت به دلیل وجود درختان و پوشش گیاهی منطقه وهمچنین چویهای سیل آورده در دسترس است.

 • وضعیت راه پاکوب و مالرو: در بخش پباده روی و رودخانه نوردی بعد از محل شب مانی تا شروع تنگ بعدی دو راه پاکوب ضعبف از سمت چپ و راست دره برای خروج یا ورود به دره وجود دارد که بعضا مورد استفاده شکارچیان و افراد محلی قرار میگیرد .
 • آب و هوای زمان اجرای برنامه : هوای دو روز اجرای برنامه علی رغم نسبتا مرتفع بودن منطقه در اواخر مهر روزها آفتابی و مناسب بودبه همراه کمی باد وشب کمی سرد بود و نیاز به کیسه خواب به شدت احساس میشد دمای آب هم نسبتا سرد و در درگیری با آب ترجیح بر خروج سریع از آب یا کمتر درگیر شدن با  آب می بود.
 • محلهای مناسب شب مانی و بیتوته ها: محلهای خیلی بهتری پس از حدود نیم ساعت پیاده روی و گذر از پوینت داده شده در بند 2 این بخش برای تیمهای با تعداد بالاتر افراد وجود دارد چرا که رودخانه پهن و حاشیه های آن زیاد شده و چوب و محل خواب وسیعتر در این حاشیه ها که دره باز شده است بیشتر وجود دارد.
 • در طول مسیر از ابتدای دره تعدادی چشمه از دیواره های سنگی سمت چپ و راست دره مشاهده شد همچنین به دلیل بکر بودن منطقه و پرجمعیت نبودن روستای ابتدای دره آب رودخانه نسبتا تمیز بوده و با جوشانده شدن برایچای و غذا پختن مناسب است.

نقشه یا کروکی مسیر و وضعیت منطقه:

 • نقشه دره: درحال تکمیل
 • بررسی میزان کاهش ارتفاع به طول دره: حدود 600 متر کاهش ارتفاع در 4 کیلومتر طول هوایی دره
 • بررسی توپوگرافی و حوزه آب ریز: به دلیل طولانی بودن مسیر و دره های فرعی ای که به دره اصلی ختم میشود حجم آب در فصول بهار و اوایل تابستان بالا بوده و دره بسیار پرچالش و خطرناک خواهد بود.
 • کروکی منطقه و آدرس : اتوبان کرج قزوین،بعدازشهرصنعتی کاسپین،جاده انجیلاق،از زرجهبستان به سمت زر نو و بعد روستای حیله رود(ابتدای دره)

برگشت از انتهای دره از مسیر روستای آقاگیر

لینک ترک مسیر روی تصویر بالا:

  مشخصا ت فنی دره:

 • درجه سختی دره: V4 A2 V X
 • تعداد فرودها و نوع آنها: 29 عدد آبشار که روی 16 تای آنها کارگاه نصب شد و با طناب فرود رفتیم
 • جدول بلندی آبشارها و وضعیت حوضچه های زیر آنها و همچنین نوع کارگاهها یا فرود آنها:
 • حوضچه ها کم عمق و حداکثر تا کمر و کوتاه
 • نوع پوشش مورد نیاز: وتسوت
 • تعداد پرش: —-
 • تعداد تنگها: در سه مرحله از مسیر پیمایش قبل از شب مانی
 • سرسره های آبی یا غرقابها و حوضچه های نگهدارنده: در این فصل سال وجود ندارد
 • دره های فرعی: یک دره در میانه های مسیر که از سمت راست به رودخانه می رسد:

Latitude    =36°20’22.79″N

Longitude = 50°25’2.99″E

Altitude     = 1587m

 • جریانهای آبی خطرناک: درفصل پرآبی خصوصا در محل تنگها درهبسیار چالشی و خطرناک است.

 

 

تذکرات و نکات سودمند برنامه:

 • وسایل کامل فنی انفرادی دره نوردی شامل وتسوت ، کفش دره ، هارنس دره ، خود حمایتهای (دم گاوی) کوتاه و بلند ، سوت، ابزار فرود دره نوردی ، هدلامپ ، دستکش فرود و … مورد نیاز است
 • وسایل گروهی: دوحلقه طناب دره نوردی ، ست رول کوبی ، تسمه و طناب کارگاهی ، شگل (یا مایلون) و صفحه و بولت ، کارابین و هشت  و کوئیک درا و … مورد نیاز است.
 • وسایل شب مانی و کمپینگ شامل زبرانداز ، کیسه خواب ، پتو نجات ، لباس و کلاه گرم و … مورد نیاز است.
 • بردن خورد و خوراک و تنقلات بین روز برای یک و نیم روز پیمایش
 • معرفی راهنمای محلی: موبایل09124824271 آقا کریم راننده نیسان از اهالی روستای آقاگیر
 • شماره تماسهای لازم و مهم: هلال احمر 112–نزدیکترینپایگاهسیار،مستقردرشهرکصنعتیکاسپینقزوین
 • مجوزهای ضروری برنامه: ندارد
 • به دلیل حوزه آبریز وسیع دره و حجم بالای آب در فصول پرآبی ، پیمایش دره در این زمانها بسیار چالشی و خطرناک بوده و بسیاری از آبشارها که در این فصل دست به سنگ رد کردیم در فصول پرآبی نیاز به کارگاه و عبور با طناب خواهد داشتدر نتیجه تا ایمن سازی کامل دره پیمایشآن در حجم آب بالا و فصول پرآبی توصیه نمی شود.
 • با توجه به بکر بودن منطقه و کمی روستا یا کم جمعیت بودن آنها حضور حیوانات وحشی مانند خرس در دره محتمل بوده و بالطبعرعایت نکات ایمنی در شب مانی ها الزامی است.

 

عکس ، مختصات جغرافیایی ، ارتفاع ورودی و خروجی دره:

 • مختصات ورودی دره:

Latitude    = 36°19’56.52″N

Longitude = 50°24’25.56″E

Altitude     = 1800m

 • مختصات خروجی دره:

Latitude    = 36°21’50.46″N

Longitude = 50°25’39.67″E

Altitude = 1195m

 

مختصات محل اضطراری خروجی دره:

                Latitude    =36°21’28.84″N

                Longitude = 50°25’19.42″E

                Altitude     = 1318m

سیمای جغرافیایی منطقه:

 • زمین شناسی منطقه و نوع سنگها : نوع سنگ منطقه عموما رسوبی هوازده شده،لاشه سنگریزشی وماسه ای
 • نوع پوشش گیاهی منطقه: درختان گردو، ازگیل، زالزالک ، چنار،انجیر، زرشک ، پسته کوهی ، انار

وگیاهان سماق، بابونه ، پونه و …

 • جانوران منطقه: کبوترچاهی،شاهین،کلاغ نوک قرمز،کل،روباه،خرگوش،خرس،خرچنگ
 • آلودگی مناطق و علل آن: درابتدای دره وسینه کش منتهی به روستای حیله رودزباله های روستاریخته شده که با آبدره فاصله زیادی داردامادرداخل دره هیچگونه ردیا زباله یا ترددانسان وجودنداشته ودره بسیاربکرمیباشد.

 

 

شناسایی اولیه دره:

 • فرزاد احمدزاده
 • حسین الوندی

 

شرکت کنندگان در برنامه:

 • حسین الوندی (سرپرست)
 • سعید بخشی (مسئول فنی و برپایی کارگاهها و فیلم برداری)
 • فرشاد کرمی(عکاس ، عقب دار و تهیه نقشه)
 • محمد متینی صدر(کمک به پرپایی کارگاهها)
 • حسین میرزابیک (گزارش نویس)

 

تیم پشتیبان:

 • فرزاد احمدزاده
 • کوشا دورانی

 نویسنده : حسین میرزابیک ترکمان

مجموعه دره و دره نوردی ایران با هدف گسترش دانش فنی و ارتقا سطح علمی ورزش دره نوردی با همکاری فدراسیون دره نوردی ایران با تلاش متخصصان این رشته فعالیت خود را در سال 1385 آغاز نموده است .

اشتراک در خبرنامه ایران کنیون

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit