جریان های آبی در دره نوردی – قسمت چهارم

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin

قسمت چهام :

تحقیق و ترجمه : وحید احسانی

 3 – جریان های چرخشی ( گرداب ، ادی و … )

 جریان چرخشی معمولا خیلی خطرناک نیست زیرا فقط ما را می چرخاند ، مگر این که جریان آنقدر قوی باشد که بتواند ما را در آب غوطه ور کند ( جریان هایی با این شدت نادرند )

جریان چرخشی وقتی به وجود می آید که بستر دره پهن یا عریض می شود و آب به صورت رگه های جانبی به این پهنا وارد می شود . جریان چرخشی در مرکز جریان معمولا به صورت استاتیک می باشد و اگر چرخش حول محور عمودی باشد ، نیروی بیشتری در لبه ها خواهیم داشت .

راهنمای خارج شدن از آن :

 باید از ورود به مرکز گرداب اجتناب کرد ، باید از دیواره ها کمک گرفت و خود را به لبه های جریان رساند و بعد از رسیدن به کناره های جریان خود را وارد جریان خروجی آب کرد و از جریان گرداب خارج شد .

 4 – جریان ها در حوضچه ها

 در حوضچه ها ما شاهد دو نوع جریان آبی هستیم .

الف – با محور چرخش عمودی  

ب – با محور چرخش افقی

اگر جریان قوی باشد این ها خطرناک هستند ، زیرا کوچک بودن حوضچه ها قدرت مانور را به شدت کاهش می دهد و اغلب در کف حوضچه ها فرو رفتگی هایی هست که میتواند ما را دچار مشکل کند .

 راهنمای خارج شدن از آن :

 معمولا یک جریان خروجی در وسط حوضچه وجود دارد ، البته اگر حوضچه خیلی باریک نباشد . پس ما باید همیشه سعی کنیم که از روی خط وسط حوضچه عبور کنیم .

 5 – آندرکات

 آندرکات زمانی اتفاق می افتد که آب با قسمت فرسایش یافته دره برخورد می کند . آب به سمت پایین غوطه ور می شود و ما را به سمت دیوار های کناری و رو به پایین ( به زیر آب ) هل

می دهد . جریان آندرکات بسیار خطرناک است زیرا آن میتواند ما را به سمت پایین حفره بمکد و گیر بیاندازد که خارج شدن از آن خیلی دشوار است ، هر چند کمی جریان خروجی در کف حوضچه وجود دارد اما جدا شدن از دیواره بسیار مشکل خواهد بود ( شکل A )

راهنمای خارج شدن از آن :

ما باید پای خود را در یک محل مناسب بر روی دیواره حوضچه قرار دهیم و با فشار دادن پا به دیواره خود را بر خلاف جهت ( فشار آب ) هل بدهیم . ( شکل B ) اگر پای ما به دیواره نرسید ، احتمالا کار ما کمی سخت خواهد بود زیرا در پایین جریان بسیار قوی هست . معمولا در قسمت های انتهایی ( گوشه های منحنی ) جریان ضعیف تر است . پس ما باید سعی کنیم که خود را به آن قسمت ها رسانده و از جریان خارج شویم .

 6 – سیفون

 وقتی که جریان آب از زیر بخش مستغرق یک مانع عبور کند این نوع جریان به وجود می آید . این مانع معمولا یک بلوک بزرگ از سنگ ، مجموعه ای از سنگ ها و یا قوس فرسوده شده سنگ که زیر آب قرار دارد ، هست . سیفون ها به راحتی قابل شناسایی اند زیرا شما می توانید در قسمت خروجی حباب های هوا را ببینید . ( شکل A )

اگر مانع به صورت کامل در آب غوطه ور باشد به عبارت دیگر زیر آب باشد سیفون ، سینک

( چاهک ، Sink ) نامیده می شود .

وقتی خروجی آب نسبت به ورودی کوچک تر می شود ، جریان آب به شدت نیرومند می شود . معمولا اشیایی مانند تنه ، شاخه ، ریشه درختان و غیره در سیفون گیر می کنند ( شکل B ) که این امر سیفون را بسیار خطرناک تر می کند .

مواردی از مرگ اشخاصی گزارش شده که از کمر به پایین در سیفون گیر کرده بودند . زیرا با وجود عمق کم ، موقعیت فوق العاده خطرناک است .

راهنمای خارج شدن از آن :

 اگر خود جریان شما را از سیفون خارج نکند ، سیفون خروجی ای نخواهد داشت ( البته این امر به شدت جریان و قدرت سیفون وابسته است ) . گاهی ممکن است مسیر خروجی توسط مجموعه ای از سنگ مسدود شده باشد ( مانند شکل C ) پس بهتر است که ما پاها را بالا بگیریم تا توسط سیفون به پایین کشیده نشویم . اما همیشه بهترین گزینه پیش بینی جریان سیفون ، و فاصله گرفتن از آن است .

 1.6 – راهنمای نجات

 وقتی شخصی در سیفون گیر کرد و نتوانست خودش را به تنهایی از سیفون خارج کند ، شما دو گزینه پیش رو خواهید داشت :

 الف – طناب نجات ( تروبگ )

می توانید طناب نجات را به طرف شخص پرتاب کنید و اجازه بدهید جریان سیفون یا سینک طناب را به فردی که در جریان گیر کرده برساند . بعد از اینکه شخص طناب را گرفت ، طناب را به سمت بالا بکشید و شخص را از جریان خارج کنید .

تجهیزات مورد نیاز :

طناب نجات همراه با کیف پرتابی ( تروبگ ) که مخصوص امداد و نجات است ( معمولا طنابی با ضخامت کم و به طول 15 یا 30 متر هست )

 ب – وارد شدن یک نیروی امداد به جریان آبی

 در این روش ضروری است که یک سر طناب نجات را برای ایمنی بیشتر به هارنس ببندید و سپس برای کمک به شخصی که در جریان گیر افتاده است وارد سیفون یا سینک شوید . زمانی که نیروی نجات شخص گرفتار در جریان را می گیرد ، نفر سومی که در خارج آب قرار دارد باید سر دیگر طناب نجات را کشیده و دو نفر را از جریان خارج کند .

تجهیزات مورد نیاز :

 یک طناب نجات همراه با کیف پرتابی ( تروبگ ) و دو ( یا چند ) نفر نیروی نجات

 7 – خم ها یا انحنا ها

 این حالت زمانی حادث می شود ، که جریان شدید آب را روبروی یک دیواره یا صخره ( یا سنگ ) داشته باشیم . در این حالت جریان شدید آب ما را به سمت دیواره هل می دهد و حتی گاهی ممکن است که این جریان ما را غرق کند . زمانی که جریان شدید بوده و نیروی زیادی دارد ، می تواند توانایی حرکت را از ما سلب کند ؛ از خروج ما جلوگیری کرده و ما را در معرض خطر قرار دهد . ( شکل A )

راهنمای خارج شدن از آن :

 شما باید آن را پیش بینی کنید و با بالا گرفتن پاها و ضربه زدن به دیواره با پاها از آن خارج شوید ( شکل B ) ، زمانی که جریان ما را کاملا به دیواره بچسباند ( شکل C ) ، بیشترین میزان خطر متوجه ما خواهد بود . پس ما باید با کمک گرفتن و به جلو آوردن دست ها و پاها مانع رسیدن به این مرحله شویم .

 8 – ماشین لباس شویی

 ماشین لباس شویی به وسیله فشار آب اعمال شده بر روی دیواره مقابل تشکیل می شود . که این فشار یک حرکت چرخشی آب به وجود می آورد که دیوار را کنده و یک حفره تو خالی در زیر سطح آب ایجاد می کند ( شکل A )

که حالتی شبیه به یک سیفون دارد و می تواند ما را در کف حوضچه گرفتار کند . آنها به راحتی قابل تشخیص و شناسایی هستند ، زیرا به دلیل وجود جریان های چرخشی ( گریز از مرکز ) در آب در این جریان ها کف فوم مانندی از پایین ( از پایین به سطح می آید ) قابل مشاهده است .

راهنمای خارج شدن از آن :

 به تنهایی و تنها متکی به خودش ، شخص قادر به خروج از جریان ماشین لباس شویی نخواهد بود . خروج از این جریان نیاز به حضور و کمک تیم ( حداقل دو نفره ) امداد و نجات دارد . پروسه امداد به این صورت است که نفر اول تیم امداد طناب نجات را به هارنس خود می بندد و وارد جریان ماشین لباس شویی می شود ، سپس فرد گرفتار شده در جریان را محکم می گیرد و نفر دوم تیم امداد سر دیگر طناب نجات را کشیده و هر دو نفر را از جریان خارج می کند .

 9 – جریان قارچی

 جریان های قارچی به طور معمول خیلی خطرناک نیستند . البته تا زمانی که جریان خیلی بلند نباشد . چون اگر بلند باشد ممکن است در زیر آن یک جریان هیدرولیک وجود داشته باشد . جریان قارچی ، ناشی از این است که وقتی آب از یک ارتفاع مشخصی به یک حوضچه عمیق

می ریزد باعث پخش شدن شعاعی آب در همه جهات می شود . جریان قارچی به راحتی قابل شناسایی است . حباب هایی که از پایین به سطح می آیند تشکیل یک لایه فوم مانند در مرکز

می دهند و آب نیز به صورت شعاعی در اطراف فوم مرکزی در حال پخش شدن است .

زمانی که ما در جریان قارچی قرار می گیریم نیروی وارده از طرف جریان آب به ما ، با جهت خروج ما از زیر آبشار در یک راستا است اما ما باید بسیار احتیاط کنیم زیرا اگر آبشار خیلی بلند باشد در مرکز این جریان قارچی و در زیر آب معمولا یک جریان هیدرولیک هست که

می تواند ما را در زیر آبشار نگه دارد .

راهنمای خارج شدن از آن :

 بهترین راه این است که با دادن انحنا به طناب فرود ، خود را به نقطه پایانی جریان قارچی برسانیم . آنجایی که جریان به سمت خارج است و از وارد شدن به جریان بازگشتی که در مرکز قرار دارد پرهیز کنیم . ( شکل A )

 برای دانلود فایل کامل این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

مجموعه دره و دره نوردی ایران با هدف گسترش دانش فنی و ارتقا سطح علمی ورزش دره نوردی با همکاری فدراسیون دره نوردی ایران با تلاش متخصصان این رشته فعالیت خود را در سال 1385 آغاز نموده است .

اشتراک در خبرنامه ایران کنیون

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit