اکتشاف دره غیلک توسط تیم دره نوردی باشگاه کوهنوردی آریوبرزن شیراز

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin

اکتشاف دره غیلک توسط تیم دره نوردی باشگاه کوهنوردی آریوبرزن شیراز

اکتشاف دره غیلک توسط تیم دره نوردی باشگاه کوهنوردی آریوبرزن شیراز عنوان
تاریخ 15/10/1396
مکان استان فارس- کازرون – بخش کهمره
نام افراد نصرا…کشاورزیسیاوش افشار(سرپرست) – بهزاد افشار(مسول فنی)-امین معظمی-علی چراغی  – رسول جعفری

پشتیبانی:علی یزدی

تعداد فرود 10 فرود
بلندترین فرود 50متر
طول دره 1300متر
اختلاف ارتفاع ارتفاع نقطه ورودی دره 2078-ارتفاع نقطه خروجی دره 1529-450متر
نوع دره کوهستانی-آهکی-دره عمودی
بهترین فصل پیمایش بهار
درجه سختی V4A1lll
پوشش گیاهی و جانوری پوشش:گیاهی(بلوط-ارژن-کارده-کیالک-بادام کوهی)پوشش جانوری(قوچ–گوزن زرد-خرس-جوجه تیغی-سیاه گوش-گرگ)
زمان بندی از محل توقف خودرو در آخرین نقطه مسیر تردد کوهستان میبایست حدود 1 ساعت بر روی یال کوه تا ابتدای  دره با شیب کم تراکینگ داشته باشیم ، از ورودی دره تا خروجی حدود 5 ساعت زمان نیاز دارد (متاسفانه به دلیل مشکلاتی که برنامه بوجود آمد بیشتر از حد متعارف زمان برد و با حدود 2 ساعت تاخیر برنامه به پایان رسید)
آدرس دره استان فارس – کازرون – بخش کهمره
شرح دره در ابتدای کار، از محل پارک خودرو ، بعد از بررسی نهایی تجهیزات فردی و گروهی،ساعت 9:30 و از روی یال کوه که با شیبی ملایم، ارتفاع کم میکرد، طبق پوینت جی پی اس و نقشه هوایی، که از منطقه تهیه کرده بودیم، شروع به تراکینگ کردیم، بعد از گذشت 1ساعت(10:30) به ورودی دره رسیدیم.

ابتدای ورودی دره سمت راست، روستایی ییلاقی، به نام منصیری وجود دارد.به اتفاق اعضاء تصمیم گرفتیم قبل از ورود به دره از روستای مورد اشاره بازدید نماییم،بازدید از از روستا حدود 1ساعت به طول انجامید.

 ساعت 11:30 وارد دره شدیم وپیمایش شروع شد ، در ابتدا ، عرض دره تا دیواره ها زیاد می باشد، که با گذشت زمان کوتاهی، دره باریک و دیواره های دره با توجه به اضافه شدن شیب سطح دره ،مرتفع تر میشوند ، چندین معبر و آبشار فصلی را با استفاده ازگیره های سنگی و با کمک همنوردان پیمایش نمودیم تا به فرود اول دره رسیدیم

کارگاه اول سمت چپ دیواره دره یک آبشار با شیب مثبت وجود داشت با استفاده از درختی که در قسمت بالای آبشار بود،کارگاه طبیعی ایجاد کرده و اقدام به فرود به طول 18متر با شیب مثبت نمودیم ، بعد از فرود  و پیمایش مسیر حدود 20متر به آبشار و محل فرود دوم رسیدیم.
کارگاه دوم فرود دوم نیز با استفاده از تسمه و تنه درختی که در بالای آبشار قرار داشت یک کارگاه طبیعی ایجاد و اعضاء اقدام به فرود با طول طناب25متر نمودند در انتهای فرود به داخل یک حوضچه خشک وارد شدیم که بعد از رهاسازی طناباز سمت چپ حوضچه بصورت سنگ کوتاه حدود 3 متر صعود و از آن خارج شدیم و به راه خود ادامه دادیم در مسیر موانع و معبر های سنگی وجود داشت که بصورت دست بسنگ(استفاده از عوارض و گیره های سنگی)و با حمایت یکدیگر  آنها را پیمایش نمودیم تا به محل فرود و کارگاه سوم رسیدیم .
کارگاه سوم کارگاه سوم نیز همانند کارگاه فرودهای قبلی از تنه یک درخت که درمحل بود استفاده و اقدام به فرود با طول طناب 12متر انجام و ادامه مسیر دادیم تا به محل فرود چهارم رسیدیم
 کارگاه چهارم فرود چهارم یک آبشار 9متری بود که به دلیل فرسایش و ریزش سنگ دیواره های دره ، قسمت های بالای آبشار پوشیده و به حالت مسقف در آمده بود ، در بالای آبشار و سطح زمین یک حفره به اندازه عبور نفرات وجود داشت ، به دلیل کنترل سایش طناب  و بررسی آن محل تصمیم گرفتیم از درون حفره مورد بحث اقدام به فرود معلق نمائیم ، از سنگ های بالای حفره یک کارگاه طبیعی ایجاد و طناب ریزی انجام شد ، از درون حفره اقدام به فرود معلق 6متری نمودیم تا به سطح زمین برسیم با توجه به فرود کوتاه دیگری، که در نزدیکی این محل بود ، رهاسازی طناب انجام شد و یک کارگاه انسانی ایجاد و فرود 3متری در شیب مثبت انجام شد ،پس  از اتمام فرود( آخرین نفر با حمایت نفرات به صورت گیره های سنگی و حمایت همنورد فرود آمد) به مسیرمان ادامه دادیم ، عرض دره بعد از کمی پیمایش به حدود 1تا 2 متر رسید ، بعد از گذشت زمان کوتاه به  محلی رسیدیم که امکان فرود بصورت سنگ کوتاه میسر بود اما ترجیح دادیم برای راحتی اعضاء طناب ریزی انجام شود
 فرود پنجم  از یک تخته سنگ بزرگ که در محل وجود داشت یک کارگاه طبیعی ایجاد و بطول 5 متر فرود انجام شد وادامه مسیر دادیم تا به محلی رسیدیم که دیواره ها یک دفعه از یکدیگر فاصله گرفتن و فضای وسیعی جلوی چشم هایمان قرار گرفت که ارتفاع زیادی تا سطح زمین داشت و طول ارتفاع آن مشخص نبود
کارگاه ششم یک کارگاه طبیعی بلوکه سنگ برقرار شد ، اما با توجه به فاصله محل کارگاه و نقطه فرود اجبارا جهت کنترل سایش طناب طول تسمه را زیاد گرفتیم و اقدام به فرود با طول طناب 50 متری نمودیم ، بعد از این فرود حدود 10 متر جلوتریک معبر 2متری وجود داشت که با استفاده از گیره های سنگی و حمایت یکدیگر از آن فرود رفتیم تا به فرود بعدی رسیدیم. یک آبشار، که از وسط آن یک انحنا شروع میشد و انتهای آن یک حوضچه گنداب کوچک وجود داشت
فرودهفتم یک قطعه سنگ در دیواره سمت راست و  کنار آبشار لاخ و کارگاه طبیعی ایجاد نمودیم ، اقدام به یک فرود با طول طناب 12 متر بر روی شیب مثبت انجام دادیم ، در این قسمت دره طول دیواره ها بسیار بلندتر از قسمت های دیگر دره بود ، حدود 30 متر جلوتر دره یک شکاف عمیق با عرض 2متر در وسط دره وجود داشت که بستر دره و دیواره های آن را از یکدیگر جدا کرده بود، قصد فرود از این شکاف را داشتیم اما یک سنگ بزرگ ابتدای شکاف وجود داشت به دلیل ریزشی بودن سنگ های بالای شکافت تصمیم گرفتیم از مسیر و دیواره سمت چپ دره طناب ریزی انجام شود
کارگاه هشتم از دیواره سمت چپ شکاف کمی در شیب زیاد جلوتر رفتیم تا به نزدیک ترین نقطه به محل فرود برسیم (در این قسمت به دلیل سیقلی بودن تقریبی سطح بستر زمین و وجود سنگ ریزه های زیاد باید با احتیاط حرکت میکردیم) ازدو حفره ایی که در دیواره وجود داشت و به یک دیگر راه داشتند کارگاه طبیعی گرفتیم و بطول 30متر فرود انجام دادیم و به مسیرمان در پیچ و خم دره ادامه مسیر دادیم
کارگاه نهم برای رسیدن به محل فرود نهم مجبور به صعود 2متر سنگ کوتاه شدیم و از یک حفره که حدود 3 متر ارتفاع داشت با استفاده از عوارض و گیره های سنگی حفره و حمایت همنورد فرود رفتیم تا به محلی رسیدیم که میبایست برای عبور از آن کارگاه برقرار کنیم(باتوجه به غروب خورشید دیگر از نور آن بهرمند نبودیم و هدلامپ های خود را روشن نمودیم و در تاریکی ادامه کار دادیم) ، در بالای محل فرود یک تخته سنگ بزرگ وجود داشت ،کارگاه ایجاد و یک فرود 12 متری انجام دادیم، دراین محل آثاری از حضورمردم محلی به چشم میخورد، چند متر جلوتر به فرود بعدی رسیدیم در این نقطه نیروی پشتیبان با توجه به دست رسی راحت توانسته بود خودش را به این محل برساند و اعلام کرد که دیگر بعد از این فرود فقط تعداد معبر سنگی کوتاه در پیش رو دارید ، دره کاملا تمام میشود و به زمین های زراعی میرسیم.
کارگاه دهم امکان فرود بصورت دست بسنگ میسر بود اما به دلیل تاریکی هوا و احتمال خطر سقوط ریسک نکردیم و یک کارگاه بلوکه سنگی ایجاد و طناب ریز به طول 5متر انجام شد و به مسیرخودمان ادامه دادیم

درمسیر 3 نقطه رابا ارتفاع 3تا4 متر راباشیب مثبت دست بسنگ و حمایت یکدیگر پشت سرگذاشتیم تااینکه ازدره خارج شدیم وبه زمین های زراعی پایین دست دره رسیدیم که ماشین نیز در 15 دقیقه ایی خروجی دره انتظارمان را میکشید .

سایر توضیحات دره خشک و بی آببوده ،امکان پیمایش در تمامی فصول سال میسر میباشد ، اما بهترین و سر سبز ترین فصل این دره بهار میباشد، با توجه به منطقه ایی که دره در آن واقع شده ،در فصل زمستان درصورت بارش برف ، احتمال یخزدگی سطح بستر دره میباشد.

آنتن دهی موبایل در ابتدای ورودی دره و حدود 100متر بعد از خارج شدن از آن بصورت کامل میباشد و امکان برقراری تماس میسر است.

در طول مسیر پیمایش چشمه آب وجود ندارد و میبایست آب شرب به اندازه لازم بهمراه داشته باشید.

پایگاه امداد نجات هلال احمر در 15 کیلومتری دره وجود دارد

پیمایش دره درصورت ایمن سازی و ارایه نقشه فنی توصیه میشود .

تنظیم گزارش: سیاوش افشار

{gallery}ghaltak{/gallery}

مجموعه دره و دره نوردی ایران با هدف گسترش دانش فنی و ارتقا سطح علمی ورزش دره نوردی با همکاری فدراسیون دره نوردی ایران با تلاش متخصصان این رشته فعالیت خود را در سال 1385 آغاز نموده است .

اشتراک در خبرنامه ایران کنیون

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit