اکتشاف دره سرچنگ توسط تیم دره نوردی باشگاه کوهنوردی آریوبرزن شیراز

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin

تاریخ 6/11/96
مکان استان فارس – کازرون – بخش کهمره
نام افراد سیاوش افشار(سرپرست)-بهزادافشار(مسول فنی)-علی چراغی-امین نیک ذات-رسول جعفری-صادق اسفندیاری-سحر عصایی
تیم پشتیبان:نصرا…کشاورزی-امین معظمی-علی یزدی

تعداد فرود 31
بلندترین فرود 30
طول دره 1500متر
اختلاف ارتفاع 497متر (ورودی دره 1884 – خروجی دره 1387)
نوع دره کوهستانی –آهکی –عمودی
بهترین فصل پیمایش بهار
درجه سختی V4A2IV
پوشش گیاهی و جانوری بلوط-ارژن-کارده-کیالک-بادام کوهی
قوچ-گوزن زرد-خرس-جوجه تیغی-سیاه گوش-گرگ
زمان بندی از محل پارک خودرو ها در روستا تا محل شروع کوهپیمایی 30دقیقه
شروع کوهپیمایی تا ورودی دره 1ساعت
پیمایش دره 12 ساعت زمان نیاز دارد اما در زمان اکتشاف به دلیل عوامل و اتفاقات پیش بینی نشده برنامه با تاخیر حدود 15 ساعت به پایان رسید
آدرس دره استان فارس – کازرون – بخش کهمره
شماره تلفن ها –
نقاط مهم ( UTM ) –
توضیحات
در برنامه شناسایی دره متوجه یک کارگاه در قسمت ورودی دره شدیم، یک بلوکه سنگی که باتسمه صنعتی ایجاد شده بود ، بعد از برنامه شناسایی دره و منطقه تحقیقات لازم درخصوص پیمایش کننده قبلی بعمل آمد و درنهایت مشخص شد جناب آقای حسین گلبن حقیقی در سال گذشته وارد این دره شدن. طی تماسی که با نامبرده داشتیم، اطلاعات لازم در مورد، دره گرفته شد ،ضمنا ایشان اذعان نمودن، قسمت اول دره پیمایش کردند و از خروجی قسمت اول دره خارج شده اند .
جلسه ایی در خصوص نحوه شروع برنامه و تقسیم مسئولیتها بین اعضاء شرکت کننده در اکتشاف برقرار شد . در این جلسه مقرر گردید دره بصورت کامل و از نقطه ابتدایی، که قبلا پیمایش شده شروع و پیمایش گردد و در نهایت گزارش کاملی از برنامه تهیه و ارائه شود.

شرح دره
در ابتدای کار و پس از پارک خودرو ، تجهیزات فردی و گروهی مجددا بررسی و وضایف اعضاء تقسیم شد . ساعت 7:30 با اجاره یک وانت نیسان به سمت شروع کوهپیمایی و تراکینگ حرکت کردیم،که پس از گذشت 30دقیقه به نقطه ایی رسیدیم که میبایست با کوهپیمایی سبک خود را به سمت ورودی دره برسانیم، از این نقطه حدود 3 کیلومتر در شیب ملایم و کم شروع به تراکینگ نمودیم که حدود 1ساعت بعد به ورودی دره رسیدیم . برای رسیدن به اولین کارگاه حدود 4متر با استفاده از گیره های سنگی فرود رفتیم و به بستر اولین حوضچه خشک که اولین کارگاه فرود نیز در آنجا بود رسیدیم.
در محل کارگاه اول فضای بسیار مناسب و ایمن جهت استقرار کل نفرات وجود داشت که بعد از کنترل و ارزیابی ریسک، تجهیزات فردی اعضاء اقدام به بررسی کارگاه موجود نمودیم.

کارگاه اول
کارگاه بلوکه سنگی ،به وسیله یک تسمه صنعتی و حلقه ایجاد شده بوده ، به دلیل گذشت زمان طولانی از ایجاد این کارگاه، تسمه مورد بررسی قرار گرفت تا اینکه پوسیدگی نداشته باشد ، بعد از حصول اطمینان از سلامت تسمه کارگاه ، طناب ریزیانجام و اقدام به فرود با طول طناب 12 متر با شیب مثبت نمودیم،تا اینکه وارد یک حضوچه آب خشک شدیم، بلافاصله بعد از اتمام فرود، 4متر جلوتر به فرود بعدی رسیدیم.

کارگاه دوم
بر روی دیواره دره، یک رول و صفحه تک حلقه وجود داشت ، با تسمه از حفره هایی که در دیواره دره بود، یک کارگاه ایجاد نمودیم و تسمه را بعنوان نقطه دوم و بک آپ به حلقه لینک کردیم، طناب ریزی انجام شد و نفرات اقدام به فرود ،با طول طناب 30متر نمودند،که در انتهای فرود به یک حوضچه غرق آب خشک، رسیدیم و کمی جلوتر فرود بعدی آغاز می شود ویک حوضچه غرق آب در انتهای فرود وجود داشت که در این نقطه آثاری از کارگاهنبود و این احتمال میرود تیم قبلی از این مسیر عبور نکرده باشد و از مسیری که در دیواره سمت راست دره بوده به پیمایش خود ادامه داده باشند .

کارگاه سوم

از لاشه سنگ های بالای محل فرود یک کارگاه بلوکه سنگی ایجاد و فرود به طول 4متر انجام شد که در پایان فرود وارد یک حوضچه غرق آب با عمق یک و نیم متر شدیم ، در طول حوضچه که حدود 3 متر بود حرکت تا به فرود بعدی رسیدیم

کارگاه چهارم همانند فرود قبلی از لاشه سنگ های بالای فرود یک کارگاه طبیعی ایجاد و فرود به طول 3متر طناب انجام شدکه مجددا در انتهای فرود وارد یک حوضچه غرق آب دیگر با عمق 1متر شدیم ، بعد از خارج شدن از حوضچه با حمایت همنورد وبا استفاده از عوارض طبیعی، از معبر سنگی به ارتفاع 2متر فرود رفتیم.
بعد از حدود 10 متر پیمایش به فرود بعدی می رسیم.

فرود پنجم بعد از ایجاد کارگاه بلوکه سنگی ، به دلیل وجود دو حوضچه غرق آبی (یکی از آنها عمیق بود) درمیان مسیر ، جهت فرار از حوضچه ها ، تصمیم به اجرای تکنیک گاید لاینگرفتیم.
افراد با کمک تکنیک گایدلاین ، به طول طناب 25متر فرود رفتند تا به محل ایمن برسند وبعد از اتمام این مسیر در ادامه پیمایش چندین معبر سنگی با ارتفاع های مختلف را با استفاده از عوارض و گیرهای دیواره و کمک همنورد فرود رفتیم تا به فرود ششم رسیدیم

کارگاه ششم در محل فرود یک رول و صفحه تک حلقه، وجود داشت که با استفاده از یک کارگاه طبیعی و لینک کردن آنها به یکدیگر بک آپ گرفته و فرود به طول طناب 15متر انجام شد( انتهای فرود یک حوضچه خشک وجود داشت )، کمی پیمایش کردیم تا به فرود و کارگاه بعدی رسیدیم.

فرودهفتم درسمت راست دیواره دره توسط تیم قبلی یک کارگاه بلوکه سنگی ایجاد شده بود ، بعد از بررسی تسمه کارگاه و اطمینان از سلامت و عدم پوسیدگی آن طناب ریزی و فرود به طول طناب 30 متر انجام شد
در طی مسیر از معبرهای سنگی بصورت سنگ کوتاه و با حمایت همنورد گذشته و به فرود هشتم رسیدیم.

کارگاه هشتم کارگاه با یک رول و صفحه بهمراه شگل توسط گروه قبلی ایجاد شده بود ، بعد از بررسی کارگاه و جابجای شگل به دلیل زنگ زدگی با یک شگل جدید و طناب ریزی فرود به طول 9متر طناب انجام شد و ادامه مسیر دادیم.

کارگاه نهم کارگاه توسط تیم قبلی بوسیله تسمه از حفره های سمت راست بالای محل فرود بلوکه گرفته شده بود ، بعد از بررسی و اطمینان از سالم بودن کارگاه و پس از طناب ریزی به طول 10 متر فرود انجام شد و ادامه مسیر دادیم تا به محل کارگاه بعدی رسیدیم.

کارگاه دهم کارگاه بوسیله یک رول و صفحه قبلا ایجاد و از نظر فیزیکی سالم بود ، فقط یک شگل به صفحه کارگاه اضافه و طناب ریزی به طول 9 متر طناب انجام شد (5متر بعد از فرود در مسیر تقریبا بصورت معلق میشود )انتهای فرود وارد یک حوضچه غرق آب شدیم که خشک بود و فقط گل و لای در کف بستر آن وجود داشت، حدود 3متر جلوتر از کاسه حوضچه به ارتفاع 2 متر با حمایت همنورد خارج شدیم و به محل فرود بعدی رسیدیم.

کارگاه یازدهم طنابچه کارگاه موجود در محل به دلیل گذشت زمان و در معرض احتمالی آب بودن در فصول بارشی فرسوده و پوسیده شده بود که با استفاده از طنابچه 7 میل و یک شگل از 2 حفره ایی که در دیواره وجود داشت کارگاه طبیعی ایجاد و بعد از طناب ریزی به طول 6متر طناب فرودانجام شد،با کمی پیمایش به کارگاه بعدی میرسیم.

کارگاه دوازدهم کارگاه یک بلوکه سنگی بود که با یک تسمه و حلقه ایجاد شده بود و با یک طناب 10 میل از همان بلوکه به کارگاه بک آب اضافه شده بود ، بعد از حصول اطمینان از کارگاه طناب ریزی و فرود به طول 10متر انجام شد (بعد از 6 متر فرود ادامه مسیر بصورت معلق میباشد ) و بلافاصله به محل فرود بعدی رسیدیم.

کارگاه سیزدهم کارگاه بوسیله طناب 10 میل و یک شگل توسط گروه پیمایش کننده قبلی ایجاد شده بود که طناب و شگل سالم بودند ، ضمن اینکه بلوکه ایی هم که ازآن کارگاه گرفته شده ایمن بود ، طناب ریزی انجام و با طول12متر طناب فرود رفتیم بعد از اتمام فرود بلافاصله به یک معبر سنگی رسیدیم که حدود 6متر ارتفاع داشت که با استفاده از عوارض طبیعی و کمک همنورد از آن گذشتیم و مجددا بعد از کمی پیمایش به یک آبشار 2.5متری رسیدیم که با کمک همنورد و دست به سنگ از آن فرود رفتیم تا به محل فرود بعدی رسیدیم ، امکان طناب ریزی از ان محل میسر بود اما میبایست یک فرود چند مرحله ایی انجام دهیم و در هر مرحله وارد یک حوضچه غرق آب شویم ، با بررسی آن منطقه سمت راست دره یک سری درخت وجود داشت که با صعود بصورت دست بسنگ خیلی ساده حدود 4متر به محل مورد نظر رسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که امکان دور زدن حوضچه های غرق آب و وارد نشدن به آنها با ایجاد کارگاه درختی امکان پذیر میباشد

کارگاه چهاردهم از تنه درخت و با استفاده از تسمه و شگل یک کارگاه ایجاد و طناب ریزی به طول 18 متر انجام و فرود رفتیم ، بعد از تکمیل فرود در ادامه مسیر ، از معبر های سنگی بصورت سنگ کوتاه فرود رفتیم.
در مسیر 2 دالن حدود 5متر با عرض و عمق 1 متر غرق آب وجود داشت که وارد آنها نشده و از طریق دیواره سمت راست دره تراوس کردیم و دالن ها را دور زدیم ، بعد از این دالن ها دره باز شد هر دو سمت دره راه مسیر خارج شدن از دره میباشد خصوصا سمت راست دره که با کوهپیمایی سبک حدود 2 ساعت به محل پارک خودروها میرسد .
حدود 250 متر در بستر دره و مسیر سیلاب حرکت کردیم تا به ورودی قسمت دوم دره و فرود بعدی رسیدیم(در این منطقه هیچ اثری از پیمایش دیده نمی شد .

کارگاه پانزدهم
از درخت بالای محل فرود با طناب 10میل و شگل یک کارگاه طبیعی ایجاد و طناب ریزی انجام شد و اعضاء اقدام به فرودطول 30متر طناب نمودند در ادامه مسیر ابتدا از معبر سنگی به ارتفاع 4متر با استفاده از عوارض و گیره های آن فرود رفتیم ، در این قسمت دره دیواره های دره از یکدیگر فاصله زیادی داشتند در طول مسیرمان همچنان میبایست ارتفاع های کم را از روی لاشه سنگ ها و خرسنگ هایی که در بستر دره بود با کمک همنورد و بصورت سنگ کوتاه فرود رفته ، عرض دیواره های دره نیز با پیمایش مسیرمان کم میشد بعد از حدود 15 دقیقه پیمایش به فرود بعدی رسیدیم

کارگاه شانزدهم با استفاده از حفره های سمت راست دیواره، کارگاه طبیعی به طول 6متر فرود ایجاد شد(حدود 3 متر که فرود رفتیم به یک حوضچه کوچک غرق آب در بین مسیر میرسیم که میبایست از کنار آن عبور و به فرود ادامه دهیم ) بعد از اتمام فرود بلافاصله به فرود بعدی میرسیم

کارگاه هفدهم با استفاده از لاشه سنگ های کف بستر دره یک کارگاه بلوکه سنگی ایجاد و به طول 8متر فرود انجام شد که بعد از پیمایش چند متر به فرود بعدی رسیدیم

کارگاه هجدهم از دیواره سمت چپ دره یک کارگاه طبیعی ایجاد نمودیم و به طول5متر فرود انجام شدکمی جلوتر به محل فرود بعدی رسیدیم

کارگاه نوزدهم با ایجاد کارگاه بلوکه سنگی به طول 6متر با شیب مثب فرود رفتیم و ادامه پیمایش دادیم در حین پیمایش از معبر های سنگی بصورت دست بسنگ فرود رفتیم تا به محل کارگاه بعدی رسیدیم

کارگاه بیستم بعد از ایجاد کارگاه طبیعی در سمت راست دیواره بطول 4متر فرود انجام شد و ادامه مسیر دادیم در طول از ارتفاع های 2تا4 متری با استفاده از عوارض و گیره های سنگی فرود رفتیم تا به کارگاه بعدی رسیدیم

 کارگاه بیست و یکم با ایجاد کارگاه طبیعی قبل از محل فرود از لاشه سنگ بزرگ فرود به طول 5متر طناب انجام دادیم و وارد یک حوضچه خشک شدیم ، بعد از خارج شدن از حوضچه دره تقریبا باز شد و دیواره ها از یکدیگر فاصله گرفتند، ضمن اینکه شیب دیواره ها نسبتا مثبت بود و صعود از آنها امکان پذیر بود به دلیل بررسی و تعیین مسیر خروجی اضطراری دو نفر از اعضاء دیواره ها را صعود کردند و مورد بررسی قرار دادند ، دیواره سمت چپ راه به جایی نداد و مجددا کمی جلوتر وارد دره ایی که در آن بودیم میشد اما دیواره سمت راست امکان خارج شدن از دره و کوهپیمایی به سمت محل پارک خودروها را میسر مینمود بعد از مشخص شدن مسیر خروجی اضطراری ادامه مسیر دادیم و کمی جلوتر به کارگاه بعدی رسیدیم

 کارگاه بیست و دوم از حفره های سمت راست دیواره یک کارگاه طبیعی ایجاد شد و فرود به طول 4متر بر روی شیب مثبت انجام دادیم و وارد یک حوضچه غرق آب عمیق با شعاع 3متر شدیم که به دلیل عدم بارش باران در سال جاری فقط در قسمت میانی حوضچه حدود نیم متر آب وجود داشت ، کارگاه فرود بعدی در قسمت سر ریز اب حوضچه بود رسیدیم

 کارگاه بیست و سوم با استفاده از بلوکه سنگی یک کارگاه ایجاد و فرود به طول طناب 25متر انجام شد، حدود 5متر جلوتر به فرود بعدی رسیدیم

کارگاه بیست و چهارم از حفره موجود در سمت چپ دیواره کارگاه طبیعی ایجاد و یک فرود بدقلق به طول 10متر انجام شد و ادامه مسیر دادیم

 کارگاه بیست پنجم با ایجاد کارگاه طبیعی از یک ابشار خشک 6متری فرود رفتیم (سمت راست محل فرود امکان پیمایش و فرود بصورت دست بسنگ و حمایت همنورد میسر بود اما باتوجه به ساعت پیمایش و تاریکی محیط (شب) بدون ریسک با طناب فرود رفتیم.

 کارگاه بیست و ششم از درختی که درمحل فرود بود یک کارگاه طبیعی گرفته شد و فرودی به طول 12 متر انجام شد تا به فرود بعدی رسیدیم

کارگاه بیست و هفتم از حفره ایی که در سمت چپ دیواره و بالای محل فرود قرار داشت کارگاه طبیعی ایجاد شد و فرودی بدقلق به طول 30 متر انجام دادیم (در محل کارگاه و استقرار اعضاء تیم سنگ های ریزشی وجود دارد که احتمال این هست که بر روی فرد فرود روند ریزش کند )بعد از اتمام فرود کمی پیمایش کردیم و چند معبر کوتاه را بصورت دست بسنگ فرود رفتیم تا به محل فرود بعدی رسیدیم با توجه به ساعت پیمایش و تاریکی بیش از حد محیط ، امکان تشخیص و برآورد طول فرود نبودیم .

 کارگاه بیست و هشتم سمت چپ حوضچه آبشار که در آن مستقر بودیم یک درخت وجود داشت با صعود 3متری و حدود 6متر تراورس به درخت مورد بحث رسیدیم ، کارگاه طبیعی با استفاده از تنه درخت ایجاد و طناب ریزی انجام و در نهایت یک فرود با طول 30متر انجام شد ، کمی جلوتر به کارگاه بعدی رسیدیم

 کارگاه بیست و نهم یک کارگاه بلوکه سنگی ایجاد و بطول 6متر طناب ریزی و فرود انجام شد . (سمت چپ محل فرود امکان فرود رفتن با استفاده از عوارض طبیعی و بصورت سنگ کوتاه میسر بود اما به دلیل خستگی و تاریکی محیط ریسک نکردیم ) کمی جلوتر از محل فرود از یک معبر سنگی کوتاه با حمایت همنورد عبور کردیم تا به محل فرود بعدی رسیدیم

 کارگاه سی ام از 2 حفره که در دیواره سمت راست دره وجود داشت ، با استفاده از طناب انفرادی و شگل کارگاه ایجاد شد و یک فرود بدقلق به طول 20 متر(تقریبا معلق) انجام دادیم و پس از حدود 30 متر پیمایش به محل فرود بعدی رسیدیم

 کارگاه سی و یکم از سمت راست دیواره و با استفاده از عوارض آن یک کارگاه بلوکه طبیعی ایجاد و درنهایت (بعد از فرود نفر اول مشخص شد یک حوضچه غرق آب عمیق که دیواره کاسه آن بصورت عمودی میباشد و این موضوع باعث زحمت افتادن اعضاء برای خروج از حوضچه میشود ، از تکنیک فرود بهمراه گاید لاین استفاده نمودیم ) و یک مسیر گاید لاین نیز به کارگاه افزوده شد،که اعضاء فرودی بدقلق به طول20 متر با استفاده از گاید لاین را انجام داده ، بعد از اتمام فرود در طول مسیر چند معبر سنگی با ارتفاع 2تا4متر را بصورت سنگ کوتاه و با حمایت همنورد فرود رفتیم تا اینکه از دره کاملا خارج شدیم ، با بررس جی پی اس از سمت راست خروجی دره و با 1 ساعت کوهپیمایی سبک به طول 3 کیلومتر به محل خودرو ها رسیدیم

 سایر توضیحات دره خشک و بی آب است و امکان پیمایش در تمامی فصول سال میسر میباشد ، اما بهترین و سر سبز ترین فصل این دره بهار است.
آبشارهای دارای حوضچه های غرق آب هستند و با بارش باران در فصول بارشی احتمال آبگیری بسیار میباشد ، همراه داشتن یک دست لباس اضافه جهت تعویض در زمان لازم توصیه میشود.
در طول پیمایش مسیر خروجی اضطراری در دسترس نیستو آنتندهیموبایلتا نزدیکی فرود 27 و بعد از خروجی دره و کمی کوهپیمایی و گرفتن ارتفاع صفر می باشد (بعد از این نقطه انتن موبایل و دیتا اینترنت کاملا در دسترس میباشد).
در طول مسیر پیمایش چشمه آب وجود ندارد و میبایست آب شرب به اندازه لازم بهمراه داشته باشید.

پایگاه امداد نجات هلال احمر در 15 کیلومتری دره وجود دارد

تصاویر تهیه شده از برنامه :امین نیک ذات-سیاوش افشار-خانم سحر عصایی

تنظیم گزارش :سیاوش افشار

مجموعه دره و دره نوردی ایران با هدف گسترش دانش فنی و ارتقا سطح علمی ورزش دره نوردی با همکاری فدراسیون دره نوردی ایران با تلاش متخصصان این رشته فعالیت خود را در سال 1385 آغاز نموده است .

اشتراک در خبرنامه ایران کنیون

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit