اکتشاف، گشایش و رول کوبی تنگ کهنو

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin

طی یک برنامه سه روزه (۴, ۵, و ۶ آبان ماه) و یک برنامه ی سنگین موفق به پیمایش رو رول کوبی تنگ کهنو در کوهستان جوپار شدیم.

افراد شرکت کننده:
افشین احمدی نژاد ( سرپرست)
هادی شهدایی(نقشه برداری دره)
حسین ابوسعیدی( راهنمایی کوهستان چوپار)
علی سینا مصطفوی ( عکاس)
پیمان سیف الدینی( مسئول فنی)
تشکر از همگی اعضای شرکت کننده در برنامه، تیم پشتیبانی و به خصوص آقای حسین ابوسعیدی که مدت ها و طی چند برنامه اقدام به شناسایی دره نموده اند
تعداد آبشار ها: ۳۳
بلند ترین آبشار : ۳۶ متر
ارتفاع ورودی دره : ۳۴۲۰ متر
ارتفاع خروجی دره : ۲۵۴۰ متر

آبشار اول:۷ متر
دوم: ۴/۵ متر
سوم: ۱۶ متر
چهارم: ۱۵/۵۰ متر
پنجم: ۷ متر
ششم: ۲۴ متر
هفتم: ۲۲ متر
هشتم:۶ متر
نهم:۲۳ متر
دهم:۳/۵ متر
یازدهم:۱۰ متر
دوازدهم:۴/۵ متر
سیزدهم:۱۲ متر
چهاردهم:۲۲ متر
پانزدهم:۳ متر
شانزدهم و هفدهم چسبیده به هم:۲۶ متر
هجدهم:۲۵ متر
نوزدهم: ۴ متر
بیستم:۷ متر
بیست و یکم:۶ متر
بیست و دوم:۲۲ متر
بیست و سوم:۳۶ متر
بیست و چهارم:۱۳ متر
بیست و پنجم:۷ متر
بیست و ششم: ۴ متر
بیست و هفتم:۵ متر
بیست و هشتم:۱۱ متر
بیست و نهم:۱۷ متر
سی ام:۴ متر
سی و یکم:۱۷ متر
سی و دوم:۲۵ متر
سی و سوم:۱۸ متر

مجموعه دره و دره نوردی ایران با هدف گسترش دانش فنی و ارتقا سطح علمی ورزش دره نوردی با همکاری فدراسیون دره نوردی ایران با تلاش متخصصان این رشته فعالیت خود را در سال 1385 آغاز نموده است .

اشتراک در خبرنامه ایران کنیون

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit