مقالات و نکات آموزشی

فیلتر محتوا

دوره های آموزشی

دره نوردی وکارآموزی زیر نظر فدراسیون دوره های آموزشی خصوصی

تست اعلام برنامه

مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات

تست اعلام برنامه

مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات

تست اعلام برنامه

مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات

تست اعلام برنامه

مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات

سیستم درجه‌بندی دره (ACA Canyon Rating System)

فرمت اصلی سیستم درجه‌بندی دره‌ای ACA شامل دو رقم می‌باشد: رقم اول شامل یک مقدار عددی است که نشان‌دهنده کمیت‌هایی در ارتباط با زمین و

قدردان تو خواهیم بود!

بی تردید زحمات بی دریغ دوستان و همراهان در به تعالی رساندن رشته دره نوردی در این سالها ستودنیست دست تک تک این زحمتکشان را

تاریخچه دره نوردی در ایران

ورود به دره های صعب العبور از سالیان پیش با اهداف مختلفی از جمله استفاده نظامی، دسترسی به منابع آب و غذا و… به اشکال

ابزار HydroBot

این ابزار توسط شرکت KONG ساخته و مدتی است وارد بازار ایران شده و به نظر من یکی از بهترین ابزارهای فرود و حمایتیِ حال

گزارش دوره بازآموزی ACA

پیرو برگزاری اولین دوره تخصصی آموزشی دره نوردی زیر نظر آکادمی دره نوردان امریکا و به مربی گری آقای “ریچارد کارلسون”، موسس و مدرس انجمن